Εθελοντής Web Developer/Designer

Θέση Web Developer / Designer

Τοποθεσία:
Αθήνα, Κέντρο, Κυψέλη

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Χάρης Νότης
Τηλ 215 500 4161, Ε-mail: cn@epanekkinisis.gr

Περιγραφή θέσης:

Η κοινωνική επιχείρηση ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΙΣ αναζητά web developer / designer που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και εξέλιξη των εφαρμογών της διαδικτυακής μας πύλης.

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα έχει τη δυνατότητα να εργαστεί με άλλα μέλη της εθελοντικής ομάδας μας πάνω στις πλέον πρόσφατες τεχνολογίες αιχμής με απώτερο σκοπό τη διατήρηση και την ενίσχυση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας μας καθώς και τον σχεδιασμό οπτικοακουστικού υλικού marketing για crowdsourcing.

Απαιτήσεις χρόνου:

Χωρίς δέσμευση.
Επιθυμητή ολιγόωρη συμμετοχή 1-5 ημέρες την εβδομάδα.
4-8 ώρες ημερησίως σε συνεννόηση με τον εθελοντή.

Απαραίτητα Χαρακτηριστικά:

  • Γνώσεις σε Internet Marketing, Web Development και Facebook apps.
  • Πολύ Καλές γνώσεις σε Php / Mysql, Photoshop, Illustrator, Inten.
  • Εξοικείωση με Search Engine Optimization και Google Awards.
  • Άριστη γνώση και χρήση της Αγγλικής Γλώσσας.
  • Υπευθυνότητα.
  • Οργάνωση.
  • Ομαδικό Πνεύμα Αλληλοβοήθειας.
  • Επαγγελματισμός και διάθεση προσφοράς.
  • Προϋπηρεσία σε κοινωνική δομή θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ

Αναμενόμενα οφέλη:
• Προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων εφαρμογών πληροφορικής.
• Δημιουργική εργασία σε ατομική και ομαδική βάση με νέους ανθρώπους, σε συνδυασμό με ευέλικτο πρόγραμμα ενασχόλησης.
• Συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν ως απώτερο σκοπό την καταπολέμηση του τεχνολογικού αναλφαβητισμού ειδικά σε παιδιά.
• Ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης e-waste.
• Φιλικό κλίμα που βάζει στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων τόσο τον ίδιο τον εθελοντή όσο και την ενίσχυση του προφίλ του και των δεξιοτήτων του.