Επιλογή Σελίδας

Εθελοντής Τεχνικός Laptop και Η/Υ

Θέση Τεχνικού Laptop και Η/Υ

Τοποθεσία:
Αθήνα, Κέντρο, Κυψέλη

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Χάρης Νότης
Τηλ 215 500 4161, Ε-mail: cn@epanekkinisis.gr

Περιγραφή θέσης:
Η μη κερδοσκοπική δράση ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΙΣ αναζητά εθελοντή/ντρια που θα συμβάλλει στην επισκευή και ανανέωση των δωρεών της δράσης.

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα εκπαιδευτεί στην επισκευή υπολογιστών, laptop και άλλων εξαρτημάτων πληροφορικής που παραδίδουν οι δωρητές στο κατάστημα της ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΙΣ πάντα σε άμεση συνεργασία με άλλα μέλη της εθελοντικής ομάδας (υπεύθυνο καταστήματος, τεχνικό υπεύθυνο καθώς και επισκεπτών του καταστήματος) προκειμένου να ορίζονται και να παραδίνονται οι υπολογιστές πλήρως λειτουργικοί.

Απαιτήσεις χρόνου:

Χωρίς δέσμευση.
Επιθυμητή ολιγόωρη συμμετοχή 1-5 ημέρες την εβδομάδα.
4-8 ώρες ημερησίως σε συνεννόηση με τον εθελοντή.

Απαραίτητα Χαρακτηριστικά:

  • Βασικές γνώσεις σε Η/Υ.
  • Βασικές γνώσεις σε google search.
  • Επιθυμητή η πρότερη γνώση ή σπουδές (τρέχουσες ή ολοκληρωμένες) σε επισκευή υπολογιστών.
  • Υπευθυνότητα.
  • Οργάνωση.
  • Ομαδικό Πνεύμα Αλληλοβοήθειας.
  • Επαγγελματισμός και διάθεση προσφοράς.
  • Προϋπηρεσία σε κοινωνική δομή θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν.

Σε περίπτωση που οι εθελοντές σπουδάζουν, προσφέρονται ευκαιρίες άσκησης της πρακτικής τους εργασίας στα πλαίσια του εθελοντισμού.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ
• Πρακτική αποκόμιση γνώσεων Η/Υ με ενθάρρυνση της ανάληψης πρωτοβουλιών στην εφαρμογή δημιουργικών ιδεών.
• Προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων εφαρμογών πληροφορικής.
• Δημιουργική εργασία σε ατομική και ομαδική βάση με νέους ανθρώπους, σε συνδυασμό με ευέλικτο πρόγραμμα ενασχόλησης.
• Συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν ως απώτερο σκοπό την καταπολέμηση του τεχνολογικού αναλφαβητισμού ειδικά σε παιδιά.
• Ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης e-waste.
• Συνεχής εκπαίδευση και καθοδήγηση από εξειδικευμένους τεχνικούς, η οποία συνοδεύεται και από έγγραφη πιστοποίηση.
• Φιλικό κλίμα που βάζει στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων τόσο τον ίδιο τον εθελοντή όσο και την ενίσχυση του προφίλ του και των δεξιοτήτων του.