Συνεργάτες

Συνεργάτες

Ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε με την Επανεκκίνηση ως τοπικός συνεργάτης;

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν, κυρίως σε εθελοντική βάση, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα στις δραστηριότητές στους αλλά και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Όταν μια επιχείρηση υιοθετεί δράσεις κοινωνικής ευθύνης δεσμεύεται απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας προγράμματα ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά ζητήματα καθώς και προγράμματα ανακύκλωσης ενώ ταυτόχρονα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την πρόληψη της περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Αντιμετωπίζει το ανθρώπινο δυναμικό με συνέπεια και κοινωνική συνείδηση, σεβόμενη τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, διασφαλίζοντας τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και ασφαλείας στους χώρους εργασίας. Παράλληλα, φροντίζει να παρέχει κάθε ειδους περαιτέρω εκπαίδευση στους εργαζομένους δίνοντας σε όλους ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.

Ενδιαφέρεται ουσιαστικά για τον οικονομικό κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται σεβόμενη κατά βάση τα δικαιώματα του καταναλωτή και τις βασικές αρχές των συναλλαγών, παρέχοντας ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.