Εθελοντής Καθηγητής στον Τομέα Επισκευής Υπολογιστών / Πληροφορικής / Αυτοματισμών

Θέση Καθηγητή στον Τομέα Επισκευής Υπολογιστών / Πληροφορικής / Αυτοματισμών

Τοποθεσία:
Αθήνα, Κέντρο, Κυψέλη

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Χάρης Νότης
Τηλ 215 500 4161, Ε-mail: cn@epanekkinisis.gr

Περιγραφή θέσης:

Για τη διδασκαλία σε ενήλικους σπουδαστές των ειδικοτήτων:

 • Τεχνικός επισκευής υπολογιστών laptop tablet smarpthone
 • Τεχνικός δικτύων υπολογιστών
 • Τεχνικός αυτοματισμών

Θέση:

 • Προετοιμασία και παράδοση πρακτικών σεμιναρίων επισκευής υπολογιστών.
 • Συμμετοχή στη διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδηλώσεων.
 • Καθοδήγηση και συνεχής αξιολόγηση των σπουδαστών.

Επιθυμητά χαρακτηριστικά:

  • Διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο διδασκαλίας ή επαγγελματική προϋπηρεσία στο αντικείμενο εκπαίδευσης.
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας και ομαδικό πνεύμα στην εργασία.
  • Καλή γνώση της αγγλικής και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Ικανότητα στην προετοιμασία, την οργάνωση και την παράδοση μαθημάτων.
 • Συνεχής ενημέρωση και πληροφόρηση σχετική με το αντικείμενο διδασκαλίας.
 • Διάθεση για συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
 • Δυνατότητα δημιουργίας ενός εποικοδομητικού περιβάλλοντος μάθησης.
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Κατανόηση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αναγκών των σπουδαστών.

Προσφέρουμε:

 1. Συνεχή εκπαίδευση σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 2. Επαγγελματική εξέλιξη.
 3. Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.