Ένα laptop για κάθε μαθητή

Στόχος της δράσης μας είναι σε κάθε μαθητή σε όλα τα σχολεία της χώρας έναν χαμηλού κόστους, χαμηλής ισχύος, συνδεδεμένο στο διαδίκτυο laptop, το οποίο διαθέτει κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό.

Έτσι όλοι οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα να χειρίζονται μόνοι τους ηλεκτρονικό υπολογιστή, αναπτύσσοντας τις μαθησιακές τους ικανότητες και γνωρίζοντας τον κόσμο του σύγχρονου διαδικτύου.

Για εκπαιδευτικά ιδρύματα

Ενδιαφέρεστε να ενταχθεί το εκαπιδευτικό σας ίδρυμα στη δράση του epanakkinisis.gr;

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση.

Ιδιώτες / Εταιρείες

Ενδιαφέρεστε να δωρήσετε τεχνολογικό εξοπλισμό και να βοηθήσετε τη δράση του epanekkinisis.gr;

Η διαδικασία είναι απλή: