Μεριμνούμε για το περιβάλλον και τον άνθρωπο και επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών υπολογιστών

Εκπαιδεύσεις

Εκπαιδεύουμε εθελοντές στην επισκευή και ανανέωση Η/Υ

Ανανέωση Η/Υ

Δίνουμε αξία χρήσης σε αποσυρμένους Η/Υ

Erasmus+

Εκπαιδεύουμε και καταρτίζουμε νέους ωφελούμενους απο το πρόγραμμα Erasmus+ 

Δωρεές

Χαρίζουμε ανανεωμένους Η/Υ σε σχολεία & εκπαιδευτικά ιδρύματα

Επαγγελματισμός & εθελοντισμός

Επαγγελματίες και εθελοντές δραστηριοποιούνται στην Επανεκκίνησις, επισκευάζοντας παλαιούς υπολογιστές με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.

01

Συλλογή

Συλλέγουμε παλιούς Η/Υ και λάπτοπ από εταιρείες και ιδιώτες και ανακυκλώνουμε τα εξαρτήματα που δεν επισκευάζονται.

02

Επαναχρησιμοποίηση

Επαναχρησιμοποιούμε παλιούς Η/Υ και λάπτοπ εκπαιδεύοντας ταυτόχρονα εθελοντές στην επισκευή και τη συναρμολόγησή τους.

03

Δωρεές Η/Υ

Προμηθεύουμε τα εργαστήρια πληροφορικής Δημοτικών και Γυμνασίων με υπολογιστές και laptop για εκπαιδευτική χρήση

– – = – –

Εθελοντισμός και κοινωνική προσφορά

Από το 2017 το αποτύπωμά μας στην κοινωνία είναι σημαντικό:

Η/Υ και εξαρτήματα

Αιτήσεις σχολείων

Εθελοντές

Συνεργάτες

Δωρητές / Συνεργάτες