Συχνές Ερωτήσεις

Ενδιαφέρομαι να στείλω παλιούς υπολογιστές ή εξαρτήματα αλλά δε γνωρίζω αν λειτουργούν.

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας θα εξετάσουν τη λειτουργικότητά τους και θα χρησιμοποιήσουν τα εξαρτήματα που είναι λειτουργικά.

Πόσο παλιούς υπολογιστές παραλαμβάνετε;

Οι υπολογιστές θα πρέπει να έχουν επεξεργαστή τουλάχιστον Intel Pedium 4 ή Intel Celeron ή AMD. Τα MAC θα πρέπει να έχουν επεξεργαστή τουλάχιστον G4.

Ποιό λειτουργικό σύστημα θα εγκατασταθεί;

Σε όλους τους επιδιορθωμένους υπολογιστές εγκαθίσταται ειδική έκδοση του λογισμικού Edubuntu στα ελληνικά. Λαμβάνεται υπόψη η ηλικία των μαθητών στους οποίους θα παραδοθεί.

Περισσότερες πληροφορίες για το λειτουργικό θα βρείτε εδώ: http://ubuntu-gr.org

Που μπορώ να παραδώσω τον εξοπλισμό μου;

Σε όλα τα καταστήματα εταιρειών courier καθώς και σε πρακτορεία οδικών μεταφορών σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. Ακόμη, στα καταστήματα επιδιόρθωσης των εταιρειών με τις οποίες συνεργαζόμαστε.

Πως διανέμονται οι επιδιορθωμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές;

Οι υπολογιστές διανέμονται με βάση τις αιτήσεις των σχολείων που στέλνονται σε μας. Όταν συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός αιτήσεων, η δωρεά των υπολογιστών γίνεται κατόπιν κλήρωσης.

‘Εχουμε δωρίσει ακόμα και σε σχολεία απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών της χώρας, όταν αυτό μας ζητήθηκε.

Μπορώ να επιλέξω ή να γνωρίζω σε ποιό σχολείο θα δωρηθεί ο εξοπλισμός μου;

Είναι εξαιρετικά δαπανηρό το κόστος για να καταγραφεί αναλυτικά το σύστημα διακίνησης.

Γι’ αυτό το λόγο δεν παρέχεται αυτή η δυνατότητα.

Παραλαμβάνετε περιφερειακά όπως εκτυπωτές, scanner ή οθόνες CRT;

Παραλαμβάνουμε εκτυπωτές μόνο εφόσον είναι λειτουργικοί.

Αν διαθέτετε scanner ή οθόνες CRT, μπορείτε να επικοινωνήσετε με οποιαδήποτε εταιρεία δωρεάν ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών.